תוכנית לאו"ר

ישראל בסכנה!

לאו"ר היא תנועה רעיונית. 

המסר המרכזי של התנועה הוא כי הבעיה העיקרית של החברה הישראלית, הבולט מאז ממלחמת יום הכיפורים, אינה מושפעת מסוגיות של שטחים ושלום אלא נובעת מתהליכים פנימיים הגורמים למשבר חברתי עמוק בכל תחומי החיים.‏‏
לפיכך, בתהליך שנמשך למעלה משנתיים, הגדרנו את הבעיות של מדינת ישראל וגיבשנו פתרונות לבעיות אלו, מתוך ראייה ארוכת טווח. למרות השינויים והתמורות שעברו על המדינה והחברה מאז גובשו רעיונות אלו, אנו רואים כי בעיות היסוד שהוגדרו על ידינו, וההצעות לפתרונן, נותרו בעינן ולעיתים אף קיבלו משנה תוקף.