ערכי היסוד : אחריות ,בחירה , כבוד

אחריות - בחירה - כבוד

כדי שמדינת ישראל תוכל לשמור על זהותה , למלא את ייעודיה ולעמוד מול הסכנות והאתגרים הניצבים בפניה , עלינו לטפח אורחות חיים המבוססים על תשתית ערכית מוצקה.    

התשתית הערכית של החברה חייבת להיבנות על שלושה יסודות: אחריות, בחירה וכבוד. יסודות אלה יש להבטיח בתרבות, בחינוך, באורח החיים של האזרחים ובדפוסי הפעולה והדוגמא האישית של המנהיגים.

אחריות נובעת מסמכות הניתנת בידינו ומתחושת חובה כלפי הזולת או הכלל. האחריות מחייבת להשתמש בסמכות, למלא את החובה ולשאת בתוצאותיה לטוב ולרע.

הבחירה היא הדרך המוציאה מן הכוח אל הפועל את הזכות לחופש של האדם, על-ידי יצירת דרכים ואפשרויות הנמסרות לשיקול דעתו ולהחלטתו.

הכבוד הוא הכרת ערך שראוי להעניק לאדם או לקבוצה על מעשים והישגים התורמים לאנושות, לעם, לקהילה או למשפחה, על נכונות להילחם על עקרונות גם אם הסיכוי קטן, ועל מאבק נגד עוול ושקר גם כאשר המחיר יקר.

החוק והמשפט קובעים את רצפת החובות המוטלות על כל אזרח וקבוצה.
הבושה או הכבוד הם העונש או התמורה הניתנים על יסוד ציפיות ערכיות ומוסריות.
 

בכל אלה ניבעו סדקים עמוקים. מול סכנות חדשות וקשות, ניצבת ישראל אכולת תהיות וספקות, ערכיה ומטרותיה שנויים במחלוקת, שחיתות והסתאבות מעיבים על אורחות חייה ועל האמון בהנהגתה.

כדי לתקן את אלה, צריך לנתח את הסיבות למשבר ומדוע נכשלו ניסיונות התיקון והשינוי בעבר. על יסוד הניסיון יש להציע את השינויים והתיקונים הנדרשים בשני מישורים :
במישור המוסדי-פוליטי צריך לבנות מוסדות מתוקנים יותר ולהגדיר כללי משחק הוגנים, ובמישור החינוכי צריך להנחיל לציבור ולנוער מערכת ערכים ואורחות חיים מכובדים ונאים יותר, להנהיג דפוסים של סמכות ומשמעת, לטפח מידות טובות של הכרת חובה, צניעות, נאמנות ויושר, לחנך לחיי עבודה ויצירה ולעודד מחשבה מקורית ויצירתית.
 

חיים של אחריות, בחירה וכבוד פירושם שהאזרח והמנהיג יהיו אחראים למעשיהם , ייבחנו , יוערכו וישפטו על פיהם. 

לכן , על פי ערכים ועקרונות אלו מציעה תנועת לאו"ר קווי יסוד לבניה והתנהלות של ההסדרים הפוליטיים והחברתיים במדינת ישראל.