אמת בצל המלחמה

אמת בצל המלחמה (הוצאת זמורה-ביתן-מודן , 1978)

ספרו הראשון של יעקב חסדאי כולל מכתבים , מאמרים והרצאות מן השנים 1970 – 1978.
בשנים אלו שירת יעקב כקצין בכיר בצה"ל והדברים המתפרסמים מבאים מאבק על דמות הצבא ועל דרך חינוך החיילים. רובם של הכתבים נעשו שנויים במחלוקת וחלקם אף נאסר לפרסום אפילו בתוך שורות הצבא , והיה צורך להילחם על הזכות לפרסמם.
                                 

המאמר הפותח את הספר , ראשיתו במכתב שכתב חסדאי אל שר הביטחון לאחר שסיים את עבודתו כחוקר הצבאי של "ועדת אגרנט" (הועדה שהוקמה לאחר מלחמת יום הכיפורים כדי לחקור את המחדל). במאמר זה , "סדקים ביסודות" , מנסה חסדאי לסכם את עיקרי מסקנותיו ממה שראה , וחווה , באותה מלחמה וממה שלמד אחריה. שר הביטחון , משה דיין , מסר מכתב זה לפרסום בקובץ פנימי של הביטאון "מערכות" אשר היה מיועד לקצונה הבכירה בצה"ל.

בסיום ההקדמה לספרו כותב חסדאי : "החלטתי להדפיס כתבים אלה מתוך דאגה עמוקה למצבם של החברה והצבא בישראל , מתוך הכרה שאנו עומדים בפני סכנה לעצם קיומנו ומתוך אמונה כי יש בכוחו של העם להתעורר , לתקן ולעמוד במבחן". 
 

הפרק האחרון בספר הוא עיבוד של מכתב שכתב חסדאי לחבר החי בגולה בו הוא מנסח כמה השקפות שלא ניתן היה להביען בהיותו במדים , ואשר מבוסס על התבוננות כללית של אזרח בנעשה במדינה. בסיכום דבריו כותב חסדאי : "אני מודה כי במציאות הקיימת כיום במדינת ישראל , הצעותי הן כמעט אוטופיה. גם נכון הדבר , שהסיכויים  להגשימן אינם רבים , אך קיימות שתי עובדות שהן בעיני פתח לתקווה. העובדה האחת היא , כי קיימת בציבור שאני מכיר , קבוצה גדולה של אנשים מוכשרים העומדים מן הצד וצופים בדאגה בנעשה במדינה... העובדה השנייה היא , כי קיימת הכרה עמוקה בציבור הרחב , שיש צורך יסודי בסדרי חיינו...

נראה לי כי כאשר יופיעו שלוש אלה : תכנית חיובית לשינוי פני החברה , הנהגה חדשה הרמה לאומית ובסיס לפעולה  משותפת של קבוצות שבעות ומקופחות – אז יתחיל הסיכוי הגדול לבניינה מחדש של החברה היהודית. אני מעריך שיום זה יבוא. הקשיים הצפויים לנו הם כאלה שיום אחד יהיה ברור לכל , שככה אי אפשר להמשיך , שהכרח לשנות באופן יסודי את אורחות חיינו , כדי שנוכל לעמוד במצוקה ובסכנה. אני מתפלל שהעם יגיע למסקנה הזו , לא כאשר תונף עלינו החרב , אלא מתוך תבונה וראיית הנולד".  

ניתן לומר כי שם הפרק האחרון בספר : "מימשל תקין , חברה צודקת , מדינה יהודית" , יהיה מספר שנים אחר כך הבסיס לרעיונות תנועת לאו"ר.