בעט ברזל

בעט ברזל (הוצאת קבוצת לאו"ר - 1983)

"שלושה דורות של יהודים בארץ ישראל בנו את מדינת ישראל ולחמו למענה. הדור הרביעי החל לשאול : עד מתי ולשם מה ?".

כך נפתח ספרו השני של יעקב חסדאי שגם הוא – כמו ספרו הראשון "אמת בצל המלחמה" – כולל אסופת מאמרים והרצאות , בהם משלב חסדאי את ניסיונו הצבאי ואת דרך הניתוח והמחקר לתיאור מעמיק ונוקב של תהליכים בצה"ל ובחברה הישראלית ומצביע על הקשר שבין עוצמה צבאית לבין דמותה של החברה. הספר מזהיר כי מדינת ישראל נתונה בסכנה וכי הבעייה האמיתית שלה אינה שטחים או שלום אלא התפתחויות תרבותיות וחברתיות בתוכה. 

רובו של הספר מופנה אל הדור הצעיר. הם , בעיניו של חסדאי , אלו אשר ישלמו את מחיר השגיאות של הוריהם ורק מהם יכולה לצמוח התקווה לעתיד. 

בכל המאמרים עולות השאלות של בניית הנהגה וטיפוח ערכי מנהיגות. אלו הן שאלות בעלות חשיבות לחברה הישראלית כולה , ובצה"ל הן עומדות למבחן החשוב ביותר. לכן שמירת רמת מנהיגות בצה"ל היא תנאי לקיומה של המדינה. רוב אזרחי המדינה , שהיו חיילים בשירות סדיר ובמילואים ולאחר מכן הורים לחיילים , לא יתקשו לראות את הקשר בין תופעות המתגלות בצה"ל לבין תופעות דומות בחיים האזרחיים. וזוהי הנקודה החשובה ביותר – דמותה של ישראל.   

הפרק החותם את הספר מביא את ההשקפות והרעיונות של תנועת לאו"ר שקמה , בהנהגת חסדאי , בשנת תשל"ט – 1979. מטרת הפעילות הרעיונית וההסברתית בה עוסקת התנועה הוא הנחת יסודות לבנייתה מחדש של מדינת ישראל.  

וכמו הפתיחה , כך גם סיומה של ההקדמה הפונה לאזרחים שעתידה של ישראל יקר להם :
"אבותינו חלמו לחיות ככל העמים במדינה ריבונית ולהיות עם נבחר בהליכותיו ואורחות חייו. ככל העמים נעשינו : יש לנו מדינה , צבא ותעשיה , אנחנו מנהלים מדיניות ויוצאים למלחמה. אך לשם מה ?
שלושה דורות בנו את מדינת ישראל. השניים הראשונים באו מתוך הגולה והניחו את יסודותיה.
השלישי , דור תש"ח , השלים את מלאכתם.
הרביעי נולד אל המדינה ושאל שאלות חדשות. בידו נתון עתידה של ישראל.
האם יוכל להשיב ?"